Hotline: 0972 758 714 - 028 6684 4455

0

Bến Thành Flower

Hướng dẫn mua hàng

11:28 28/08/2017

us-online-shopping


Hiện nay, chúng tôi chỉ tiếp nhận những đơn đặt hàng giao tại Việt Nam .

Khách hàng cần phải hoàn tất các yêu cầu khi thanh toán mua hàng để có thể đặt mua hàng. Sau khi khách hàng mua hàng, chúng tôi sẽ gọi điện thoại xác nhận về thời điểm cũng nhưng phương cách mua hàng, tất cả thông tin này đều được thâu âm và chỉ được sử dụng khi có khiếu nại.
 
Các thông tin khách hàng sử dụng khi đăng ký với chúng tôi sẽ được sử dụng sau đó trong quá trình giao hàng. Chúng tôi có quyền tạm ngưng, hủy bỏ hoặc từ chối tất cả các đơn hàng của một khách hàng trong trường hợp có vấn đề liên quan đến thông tin cung cấp và thanh toán của các đơn hàng trước đó.LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI ĐỄ ĐƯỢC TỨ VẤN KỸ HƠN VỀ SÃN PHẨM.


TRUONG NGOC DAN THUY

Customer service Benthanh Flower
------------------------------------------
[e] : thuy.btsc@gmail.com
[m]: 0937.846.944

BEN THANH SERVICE JOINT-STOCK COMPANY (BTSC).
[a]  390 Nguyen Cong Tru Street, Cau Ong Lanh Ward, District 1, HCMC.
[t]   (84-8) 3914 0932 Or 3914 0933    [f]   (84-8) 3914 0934