Hotline: 0972 758 714 - 028 6684 4455

0

Bến Thành Flower

Hoa bó

Hoa bó
Theo giá
Hoa Bó B22

Hoa Bó B22

Nguyên liệu: hồng dâu kem, hồng đỏ, bọ cạp đỏ, lic trắng, cúc xanh.
500,000 đ
Hoa Bó B21

Hoa Bó B21

Nguyên liệu: cẩm tú cầu, bọ cạp đỏ, thiên điểu.
300,000 đ
Hoa Bó B20

Hoa Bó B20

Nguyên liệu: địa lan, bọ cạp đỏ, thiên điểu.
300,000 đ
Hoa Bó B19

Hoa Bó B19

Nguyên liệu: hồng trắng, hồng tím, salem tím, hoàng đế thảo đường, mõm sói trắng.
999,998 đ
Hoa Bó B18

Hoa Bó B18

Nguyên liệu: hồng dâu kem, cẩm chướng cam, mõm sói hồng, thiên điểu, lan vàng.
300,000 đ
Hoa Bó B17

Hoa Bó B17

Nguyên liệu: hồng cam, thủy tiên, cúc trắng, vũ nữ.
500,000 đ
Hoa Bó B16

Hoa Bó B16

Nguyên liệu: hồng cam, cẩm chướng vàng, cúc trắng, lan trắng, mõm sói hồng, vũ nữ.
200,000 đ
Hoa Bó B15

Hoa Bó B15

Nguyên liệu: hồng dâu kem, hồng cam lửa, lic trắng, cát tường xanh, vũ nữ, mõm sói trắng.
800,000 đ
Hoa Bó B14

Hoa Bó B14

Nguyên liệu: đồng tiền cam, mõm sói vàng.
300,000 đ 200,000 đ
Hoa Bó B13

Hoa Bó B13

Nguyên liệu: hồng cam lửa, hồng dâu kem, cúc calimero vàng, cát tường vàng, lan lúa, mõm sói vàng.
500,000 đ
Hoa Bó B12

Hoa Bó B12

Nguyên liệu: hồng cam lửa, lic cam, san hô, pingbong trắng, lan lúa, thiên điểu.
600,000 đ 500,000 đ
Hoa Bó B11

Hoa Bó B11

Nguyên liệu: hồng cam lửa, hồng trắng, cúc xanh, cúc vàng, chuỗi ngọc cam.
500,000 đ