Hotline: 0972 758 714 - 028 6684 4455

0

Bến Thành Flower

Hoa giỏ

Hoa giỏ
Theo giá
Hoa Giỏ G38

Hoa Giỏ G38

Nguyên liệu: hồng cam lửa, hồng vàng, san hô, bọ cạp đỏ, ly hồng.
499,999 đ
Hoa Giỏ G37

Hoa Giỏ G37

Nguyên liệu: hồng trứng, hồng gà, cẩm chướng tím, hồng môn tím, vũ nữ.
800,000 đ
Hoa Giỏ G36

Hoa Giỏ G36

Nguyên liệu: hồng trứng, hồng gà, cẩm chướng tím, hồng môn tím, vũ nữ.
800,000 đ
Hoa Giỏ G35

Hoa Giỏ G35

Nguyên liệu: hồng cam lửa, hồng trắng, lan vàng, ly trắng, calimero tím.
600,000 đ
Hoa Giỏ G34

Hoa Giỏ G34

Nguyên liệu: hồng vàng, hồng cam, lan hồng, cúc xanh, hoàng đế thảo đường.
2,700,000 đ 2,500,000 đ
Hoa Giỏ G33

Hoa Giỏ G33

Nguyên liệu: hồng cam lửa, hoàng đế thảo đường, lan vàng, ly trắng,cúc calimero.
1,000,000 đ
Hoa Giỏ G32

Hoa Giỏ G32

Nguyên liệu: hồng vàng, hồng trắng, calimero xanh, san hô, cúc trắng, địa lan, ly trắng.
800,000 đ
Hoa Giỏ G31

Hoa Giỏ G31

Nguyên liệu: hồng trắng, hồng vàng, địa lan, lan trắng, san hô.
1,000,000 đ
Hoa Giỏ G30

Hoa Giỏ G30

Nguyên liệu: cẩm chướng hồng, pingbong xanh, lan tím, lan vàng, mõm sói hồng, calimero tím.
800,000 đ
Hoa Giỏ G29

Hoa Giỏ G29

Nguyên liệu: hồng cam, lic trắng, calimero vàng, hồng môn tím.
1,000,000 đ 800,000 đ
Hoa Giỏ G28

Hoa Giỏ G28

Nguyên liệu: hồng đỏ, cẩm chướng đỏ, hồng vàng, lan hồ điệp vàng, bọ cạp đỏ.
1,000,000 đ
Hoa Giỏ G27

Hoa Giỏ G27

Nguyên liệu: hồng vàng, cúc xanh, hồng trứng ,lan.
500,000 đ