Hotline: 0972 758 714 - 028 6684 4455

0

Bến Thành Flower

Hoa kệ

Hoa kệ
Theo giá
Hoa kệ  K22

Hoa kệ K22

Nguyên liệu: lan đỏ, hồng đỏ, hồng trắng, cúc xanh, đồng tiền vàng
1,000,000 đ
Hoa Kệ K21

Hoa Kệ K21

Nguyên liệu: hồng đỏ, đồng tiền cam, hồng môn đỏ, hạnh phúc, lan trắng, lic trắng.
1,800,000 đ 1,600,000 đ
Hoa Kệ K20

Hoa Kệ K20

Nguyên liệu: hồng dâu kem, hồng đỏ, hướng dương, địa lan, lan đỏ, đồng tiền cam, thiên điểu.
1,500,000 đ
Hoa Kệ K19

Hoa Kệ K19

Nguyên liệu: hồng trắng, cẩm tú cầu, hướng dương, calimero vàng, lic trắng.
1,500,000 đ
Hoa Kệ K18

Hoa Kệ K18

Nguyên liệu: hồng trắng, ly hồng, hướng dương, đồng tiền trắng, lan trắng, lan vàng, hồng môn.
1,500,000 đ
Hoa Kệ K17

Hoa Kệ K17

Nguyên liệu: hồng cam lửa, ly hồng, hướng dương, đồng tiền trắng, đồng tiền vàng, cẩm tú cầu, lan trắng, lan vàng, hồng môn trắng.
1,500,000 đ
Hoa Kệ K16

Hoa Kệ K16

Nguyên liệu: hồng đỏ, hồng dâu kem, đồng tiền trắng, đồng tiền đỏ, ly trắng, bọ cạp đỏ, cẩm tú cầu.
1,700,000 đ 1,500,000 đ
Hoa Kệ K15

Hoa Kệ K15

Nguyên liệu: hồng đỏ, hồng dâu kem, đồng tiền trắng, cẩm chướng hồng, ly hồng, ly trắng, hồng môn hồng.
1,500,000 đ
Hoa Kệ K14

Hoa Kệ K14

Nguyên liệu: hồng vàng, hồng cam, đồng tiền vàng, đồng tiền trắng, cẩm tú cầu, mõm sói hồng, lan vàng.
1,500,000 đ
Hoa Kệ K13

Hoa Kệ K13

Nguyên liệu: hồng đỏ, đồng tiền đỏ, đồng tiền trắng, lan vàng, ly trắng, hồng môn đỏ, bọ cạp đỏ.
1,500,000 đ
Hoa Kệ K12

Hoa Kệ K12

Nguyên liệu: hồng cam lửa, hồng trứng, ly hồng, hồng môn trắng, ly trắng, lan vàng, mõm sói hồng.
1,500,000 đ
Hoa Kệ K11

Hoa Kệ K11

Nguyên liệu: hồng vàng, cúc xanh, hướng dương, ly vàng, lan trắng, hồng môn xanh, cẩm tú cầu.
1,500,000 đ